top of page

Porozumienie Chirurgów SKALPEL

Nasza Inicjatywa

Porozumienie Chirurgów SKALPEL skupia lekarzy specjalistów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny zabiegowej z terenu całej Polski. Celem naszego stowarzyszenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i polityków na stale pogarszający się dostęp Polaków do świadczeń zdrowotnych głównie z zakresu chirurgii ogólnej, ale także i innych specjalności zabiegowych, który wynika przede wszystkim z głębokiego kryzysu pokoleniowego wśród chirurgów. Alarmujący stan polskiej chirurgii stał się podstawą podjętych przez członków PCh SKALPEL kroków zmierzających do wdrożenia w trybie priorytetowym niezbędnych reform w zakresie szkolenia specjalizacyjnego oraz poprawy warunków pracy we wszystkich oddziałach i klinikach zabiegowych w Polsce.

Strona główna
Zostań członkiem PCh Skalpel!
Składka roczna dla członków zwyczajnych- 100 zł., 
dla wspierających- dobrowolnaChcesz nas wesprzeć? Wpłać dowolną kwotę tytułem "Darowizna" na konto: 

Nr konta Bank PKO BP:

55102049000000860232877649

Najnowsze

Wydarzenia
White Branch

SKALPEL 2022

 nowoczesne techniki chirurgiczne wraz z algorytmami postępowania

SKALPEL 2022 to cykl konferencji dla chirurgów z udziałem najwybitniejszych prelegentów, wybitnych specjalistów reprezentujący najbardziej cenione ośrodki z całego kraju. Wspólnym mianownikiem  jest zaprezentowanie uczestnikom przeglądu dostępnych i najnowszych metod diagnostyki oraz terapii. Pragniemy skupić się jedynie na praktycznych informacjach poprzez określenie gotowych algorytmów postępowania w danych przypadkach. W ramach wykładów chcemy także zaprezentować analizy przypadków, tak by uczestnicy szkoleń, opuszczali je zaopatrzeni w wiedzę możliwą do zastosowania w codziennej praktyce.

Konferencje on-line zachowają interdyscyplinarną tematykę wykładów kierowaną do chirurga praktyka.

Udział w  szkoleniach jest bezpłatny, dostępny wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Aby wziąć udział wymagana jest wcześniejsza rejestracja przy pomocy formularza znajdującego się stronie www.skalpel.edu.pl

Chart & Stethoscope

Partnerzy

Kontakt
Surgeons

Konsylium chirurgiczne

Miejsce wymiany doświadczeń związanych z codzienną pracą zawodową chirurgów w Polsce, dające możliwość do walki o przywrócenie prestiżu naszego zawodu - w tym poprawę warunków pracy i ujednolicenie systemu wynagrodzeń.

Grupa zamknięta (wymagane PWZ).

Kontakt

bottom of page