top of page

List otwarty do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego

Zaktualizowano: 13 sty 2020

Szanowny Panie Premierze,

jako przedstawiciele lekarzy, zrzeszonych w ogólnopolskim Porozumieniu Chirurgów, prosimy Pana o interwencję w celu powstrzymania pogłębiającej się zapaści w polskiej chirurgii i innych specjalizacjach zabiegowych.

Wieloletnie zaniedbania w kształtowaniu warunków pracy oddziałów chirurgicznych i w systemie kształcenia podyplomowego, doprowadziły do ogólnopolskiego kryzysu kadrowego, zarówno wśród specjalistów, jak i lekarzy w trakcie specjalizacji. Średni wiek chirurga w Polsce wynosi obecnie blisko 59 lat i stale rośnie. Mimo zwiększanych limitów przyjęć na specjalizację z chirurgii ogólnej, 400 miejsc rezydenckich pozostaje nieobsadzonych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, już w niedalekiej przyszłości, zapewnienie Polakom podstawowej pomocy chirurgicznej okaże się niewykonalne.

Pogłębiająca się luka pokoleniowa w specjalizacjach zabiegowych jest związana z tragicznymi warunkami wykonywania pracy. Postępujący kryzys kadrowy powoduje, że lekarze zatrudnieni w oddziałach zabiegowych znacznie przekraczają zarówno polskie jak i europejskie normy czasu pracy. Przeciążenie obowiązkami medycznymi i natłok czynności biurokratycznych skutkuje permanentnym przemęczeniem lekarzy. To z kolei przekłada się na jakość udzielanych świadczeń, co w skali kraju zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli Rzeczypospolitej. Ponadto system kształcenia młodych chirurgów jest przestarzały i wymaga postulowanych od dawna przez środowisko radykalnych zmian.

Obserwując rzeczywistość szpitalną nie mamy wątpliwości, że polska chirurgia stoi nad przepaścią. Nie mogąc biernie przyglądać się postępującemu kryzysowi, oczekujemy wspólnej, merytorycznej dyskusji środowiska lekarskiego z rządem. Jesteśmy przekonani, że w zakresie ochrony zdrowia Polek i Polaków łączy nas wspólny interes oparty na najlepszych intencjach.

Postulujemy wprowadzenie systemowego programu naprawczego warunków pracy na oddziałach chirurgicznych i pilną reformę kształcenia specjalizacyjnego. Domagamy się zmian w systemie zarządzania budżetem ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie rujnującej chirurgię ogólną i większość pozostałych dziedzin zabiegowych wyceny procedur medycznych. Mając świadomość, że problemy chirurgii immanentnie związane są ze stanem całej ochrony zdrowia, zwracamy uwagę na konieczność realnego zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia do wysokości 10% PKB, co pozwoli szpitalom wypracować również dodatkowe środki finansowe na spłatę dotychczasowych zobowiązań, a tym samym umożliwi zahamowanie spirali ich zadłużenia. W obecnej sytuacji pogłębiającego się zadłużenia szpitali, obserwujemy jak działania restrukturyzacyjne bez odpowiednich nakładów finansowych nie są w stanie przynieść zamierzonych celów. Długi niektórych szpitali wielokrotnie przewyższają wartość ich rocznego kontraktu, a wszelkie działania restrukturyzacyjne, bez odpowiednich nakładów finansowych, nie są w stanie przynieść zamierzonych efektów. Wprowadzane plany naprawcze, w postaci likwidacji oddziałów szpitalnych czy pionów dyżurowych, wręcz pogarszają i tak już trudny dostęp pacjentów do opieki medycznej, pogłębiając zagrożenie dla zdrowia starzejącego się społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że wspólny głos polskiego środowiska chirurgicznego przekona Pana, że funkcjonowanie polskiej opieki chirurgicznej od lat opiera się na naszej pracy ponad siły, a niedługo i ten wysiłek okaże się niewystarczający.

Przekonani o łączącej nas wspólnej sprawie, pozostajemy otwarci na rozmowę, a następnie współpracę z Rządem dla ratowania polskiej medycyny zabiegowej. Oczekujemy od Pana wyznaczenia pilnego terminu spotkania z przedstawicielami naszego środowiska.

Z wyrazami szacunku​​

Zarząd Porozumienia Chirurgów SKALPEL

Krzysztof Hałabuz

Renata Florek-Szymańska

Tomasz Szymański

Katarzyna Pikulska

Anna Błażejczyk

Bogna Prusowska

Piotr Polnik

Agata Kirchniawy

Tomasz Kawenka

Magdalena Maja Chrostowska

Katarzyna Goździk-Ostaszewska

Daniel Łuszczewski

Simon Ziemka

Piotr Pisula

Rafał Roszkowski


435 wyświetleń2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page