top of page

List otwarty Porozumienia Organizacji Lekarskich do Pacjentów

Zaktualizowano: 30 gru 2020


POROZUMIENIE ORGANIZACJI LEKARSKICH

Warszawa, 23 grudnia 2020 r.

Mijający rok był trudny dla wszystkich Polaków.

Niedofinansowaną, zdezorganizowaną i zaniedbaną polskąochronę zdrowia dodatkowo obciążyła pandemia, pokazując jej wszystkie słabe strony. My, lekarze, i wszyscy medycy znaleźliśmy się w szczególnym położeniu. Klaskano nam, aby potem hejtować, obiecywano, ale nie dotrzymano słowa.

Na nasze barki zrzucono porażki rządzących i pozostawiono nas samych na pierwszej linii frontu.

Wybraliśmy ten zawód z pełną świadomością, że naszą misją jest ratowanie życia i zdrowia, niezależnie od okoliczności. Wybraliśmy go, pamiętając, że na naszej drodze zawsze na pierwszym miejscu będzie pacjent, że jesteśmy po to, by leczyć, czasem nawet „mimo wszystko”.

Stajemy przed Państwem mówiąc wprost, jak jest.

Nadal w wielu placówkach brakuje środków ochrony osobistej. Do dziś nie doczekaliśmy się wytycznych organizacyjnych, dotyczących pracy z pacjentami zakażonymi koronawirusem w szpitalach niecovidowych. Każdego dnia pracujemy narażając życie, ale nie gwarantuje się naszym rodzinom ubezpieczenia na wypadek, gdybyśmy je stracili. Nie pomaga się nam, gdy chcemy mówić o błędach lekarskich i powikłaniach, by móc je wyeliminować.

Zamiast leczyć, toniemy w biurokracji. Zamiast skupić się na terapii i jej objaśnianiu pacjentowi, system każe nam zastanawiać się pod groźbą kary za niewłaściwie określonąwysokość refundacji wypisywanego leku.

Dużo się mówi o ochronie zdrowia, ale wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB nadal nie ma. Nie widać reformy, która zagwarantowałaby Państwu brak kolejek i ciągłość leczenia, niezależnie czy pandemia jest, czy jej nie ma.

Pacjent musi być leczony na czas. Nie może czekać na diagnostykę. Państwa zdrowie powinno być traktowane holistycznie.. A z drugiej strony, lekarz, żeby mógł skutecznie leczyć, musi czuć się bezpiecznie, musi mieć do tego narzędzia i możliwości.

Dodatkowo, po raz kolejny, rządzący wprowadzają ułatwienia dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Jest to dla Was, pacjentów, i nas medyków, niebezpieczne. Ich wiedza, kwalifikacje i znajomość języka polskiego nie będą weryfikowane.

#leczymymimowszytko i to Państwu, naszym Pacjentom,możemy obiecać, ale chcemy leczyć w zdrowym systemie ochrony zdrowia, czego, Drodzy Pacjenci, Wam i sobie z całego serca życzymy.

Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) zostało reaktywowane w listopadzie 2020 r. Obecnie tworzy je pięć struktur: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów oraz Porozumienie Chirurgów„Skalpel”.

W przeszłości POL funkcjonowało w trakcie największychkryzysów w polskiej ochronie zdrowia. Ostatnia aktywność POL miała miejsce przy okazji tzw. protestu pieczątkowego. Jest to reprezentacja całego środowiska lekarskiego. POL wznawia swoje działania w momentach, gdy już tylko w ten sposób można z należytą mocą i stanowczością pokazać społeczeństwu i decydentom, katastrofalną sytuację i składające się na nią problemy, jakie dotykają polskąochronę zdrowia.

289 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page