top of page

Mówimy NIE dla dalszego obciążania lekarzy biurokracją

PCh SKALPEL wyraża dezaprobatę wobec kolejnej decyzji MZ i NFZ zwiększających administracyjne obowiązki lekarzy w Polsce.


Środowisko lekarzy wielokrotnie podkreślało konieczność pilnego uproszczenia procedur w kierunku istotnego zmniejszenia liczby biurokratycznych obowiązków lekarzy.

Nałożenie na lekarzy ortopedów nowego obowiązku kontroli wniosków pacjentów o przyznanie dofinansowania na zaopatrzenie ortopedyczne jest całkowicie błędne. Dotychczasowe zadania NFZ w tym zakresie nie powinny być wykonywane przez lekarzy. Poszukiwanie dobrych rozwiązań nie może polegać na uwolnieniu urzędników z wykonywania ich obowiązków i obarczenie tymi obowiązkami lekarzy.

Dostrzegamy stałą tendencję zwiększania obowiązków administracyjnych i obarczania nimi lekarzy. Takie decyzje prowadzić muszą wyłącznie do zmniejszenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.


Zarząd Porozumienia Chirurgów SKALPEL

34 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page