top of page

Porozumienie Chirurgów wspiera dr Katarzynę Pikulską na jutrzejszej rozprawie sądowej kontra TVP

Zaktualizowano: 25 lis 2019


Jutro w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie pomówienia dr Katarzyny Pikulskiej w trakcie Protestu Głodowego w X 2017 r Nasza koleżanka padła wtedy ofiarą insynuacji TVP na skalę ogólnokrajową o rzekomym wystawnym i konsumpcyjnym stylu jej życia, z czego miała korzystać podczas misji medycznych, które odbywała w ramach wolontariatu w Afryce i Azji.

Jak powiedział ,,Rzeczpospolitej” mec Sagan

– Powództwo opieramy na przepisach dotyczących dóbr osobistych: art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, oraz braku rzetelności dziennikarskiej, czyli art. 12 prawa prasowego. Osią sporu jest naruszenie prawa do wizerunku poprzez posłużenie się prywatnymi fotografiami i ich upublicznienie zarówno na stronie TVP, jak i w „Wiadomościach" bez zgody zainteresowanej. Co może ważniejsze, także manipulowanie informacjami, które naruszyło dobre imię dr Pikulskiej w oczach opinii publicznej i ukazanie jej jako osoby żądnej dóbr materialnych i chwalącej się zamożnością, podczas gdy, de facto, nie jest osobą zamożną. Za najbardziej rażące uważamy pisanie o wojażach dr Pikulskiej i posługiwanie się zdjęciami z misji humanitarnej. To wszystko składa się na zbudowanie nieprawdziwego obrazu, który miał ją poniżyć w oczach opinii społecznej – mówi mec. Robert Sagan, radca prawny z kancelarii Brudkowski i Wspólnicy, pełnomocnik lekarki.


Apelujemy do wszystkich lekarzy chirurgów o wsparcie dla dr Pikulskiej w dniu jutrzejszym poprzez osobisty udział w pikiecie, która zaplanowana jest na dzień jutrzejszy przed budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127. Rozprawa rozpocznie się o godz. 10:50.

91 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page