top of page

Spotkanie Stowarzyszenia PCh SKALPEL z Marszałkiem Senatu Prof. Tomaszem GrodzkimWzięli w nim udział lek. Renata Florek-Szymańska, lek. Tomasz Szymański, lek. Magdalena Chrostowska, lek. Simon Ziemka, lek. Piotr Polnik, lek. Katarzyna Pikulska

Poruszono następujące kwestie:

1. Nakłady na Ochronę Zdrowia

2. Wycena procedur medycznych

3. Artykuł 37a kk

4. Program szkolenia specjalizacyjnego młodych zabiegowców

Ad. 1, 2

Marszałek Senatu zgadza się z dramatycznym niedofinansowaniem Ochrony Zdrowia w Polsce oraz nierealną wyceną procedur medycznych, zwłaszcza wśród dziedzin zabiegowych. Niedofinansowanie i nieadekwatna do rzeczywistych kosztów leczenia wycena procedur medycznych pogłębia zapaść finansową oddziałów zabiegowych, ograniczając ich funkcjonowanie. Pan Marszałek podziela postulat wzrostu nakładów i zmian w zakresie wyceny procedur i zapowiedział poparcie w kwestii dalszych prac w tym temacie.

Ad. 3

Marszałek Senatu wyraził stanowczy sprzeciw wobec wejścia w życie nowelizacji kodeksu karnego i wprowadzenia w życie artykułu 37a. Przepis ten jest szkodliwy dla funkcjonowania Ochrony Zdrowia, zniechęca młodych lekarzy do szkolenia się w dziedzinach zabiegowych oraz ogranicza dostęp pacjentów do innowacyjnych procedur lub procedur objętych dużym ryzykiem. Senat podjął kroki w celu zmiany tego stanu rzeczy.

Ad. 4

Zgodni jesteśmy również z potrzebą zmiany i pracy nad programem specjalizacyjnym, aby urealnić listę procedur oraz zmienić bardzo niepokojący trend braku zainteresowania specjalnościami zabiegowymi. Marszałek Senatu prof. Grodzki rozumie, że średnia wieku chirurgów, trudności szkoleniowe oraz brak młodych następców stanowi zagrożenie dla pacjentów i jest realnym problemem.

Atmosfera spotkania oraz profesjonalne podejście i wzajemny szacunek przyświecały możliwości otwartego zabrania głosu i poruszenia spraw newralgicznych.

151 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page