Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Chirurgów SKALPEL

Przewodniczący – Katarzyna Pikulska

Skarbnik – Łukasz Talarek

Sekretarz – Magdalena Chrostowska

Prezes ds. operacyjnych – Krzysztof Hałabuz

Członkowie Zarządu:

Piotr Polnik

Daniel Łuszczewski

Simone Ziemka

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Porozumienie Chirurgów SKALPEL

Przewodniczący – Renata Florek-Szymańska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 Tomasz Szymański

Anna Błażejczyk

Nr konta Bank PKO BP:

55102049000000860232877649

 

NIP: 522-31-82-035

REGON: 385899657

KRS: 0000835611